8 Semester
PTPTN Disediakan
Kuching

Tempoh:
8 Semester

Bantuan Kewangan:
PTPTN Disediakan

Kampus:
Kuching

Tempoh:
8 Semester
Bantuan Kewangan:
PTPTN Disediakan
Kampus:
Kuching

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik dan Sains;
 • Unified Examination Certificate (UEC)
  Lulus dengan Gred B minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains;
 • O-Level
  Lulus dengan Gred C minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains;
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Dapatkan tahap Maqbul dan lulus dalam Matematik dan Sains dalam SPM;
  Program pengayaan (jika diperlukan);
 • Lain-lain Sijil (Level 3, MQF)
  Lulus sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;
 • Kelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat Universiti atau pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik dan Sains;
 • Unified Examination Certificate (UEC)
  Lulus dengan Gred B minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains;
 • O-Level
  Lulus dengan Gred C minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains;
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Dapatkan tahap Maqbul dan lulus dalam Matematik dan Sains dalam SPM;
  Program pengayaan (jika diperlukan);
 • Lain-lain Sijil (Level 3, MQF)
  Lulus sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;
 • Kelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat Universiti atau pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia

MAKLUMAT PROGRAM

Program ini dirancang untuk graduan untuk dilatih secara profesional dalam teori, pengetahuan, kemahiran dan kaedah dalam psikologi.

Graduan akan bersedia untuk bekerja di agensi kebajikan, pusat pemulihan, pusat komuniti, organisasi pemerintah, organisasi NGO dan syarikat sektor swasta. Lulusan dilatih untuk menjadi progresif, inovatif, kreatif dan cekap dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan pengurusan pesakit atau pelanggan. Lulusan juga diharapkan dapat memahami dan menunjukkan kepekaan dan tanggungjawab terhadap agama, masyarakat, budaya dan persekitaran dengan prinsip etika dan tatakelakuan profesional profesion psikologi.

Objektif program adalah untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip minda dan tingkah laku manusia dan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menangani manusia, tingkah laku & emosi yang diajar dan meningkatkan potensi manusia di komuniti atau tempat kerja.

DAFTAR SEKARANG!

  Program ini dirancang untuk graduan untuk dilatih secara profesional dalam teori, pengetahuan, kemahiran dan kaedah dalam psikologi.

  Graduan akan bersedia untuk bekerja di agensi kebajikan, pusat pemulihan, pusat komuniti, organisasi pemerintah, organisasi NGO dan syarikat sektor swasta. Lulusan dilatih untuk menjadi progresif, inovatif, kreatif dan cekap dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan pengurusan pesakit atau pelanggan. Lulusan juga diharapkan dapat memahami dan menunjukkan kepekaan dan tanggungjawab terhadap agama, masyarakat, budaya dan persekitaran dengan prinsip etika dan tatakelakuan profesional profesion psikologi.

  Objektif program adalah untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip minda dan tingkah laku manusia dan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menangani manusia, tingkah laku & emosi yang diajar dan meningkatkan potensi manusia di komuniti atau tempat kerja.

  DAFTAR SEKARANG!

   TESTIMONI

   Diploma in Psychology (UNITAR RC)| Cosmopoint College