KERJAYA

JAWATAN KOSONG PENSYARAH (BAHASA INGGERIS)

JAWATAN

PENSYARAH (BAHASA INGGERIS)

Kampus Pulau Pinang
Keperluan
  • Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah dalam TESL atau setaraf.
  • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun adalah kelebihan dan pengalaman mengajar selama 2-3 tahun.
  • Graduan baru yang mempunyai minat yang tinggi dalam bidang pengajaran digalakkan untuk memohon.
  • Mempunyai sikap kerja yang positif, pasukan yang baik, bersedia untuk belajar dan motivasi diri
Tanggungjawab
  • Menyampaikan syarahan secara profesional dan berkesan bagi mata pelajaran yang ditetapkan.
  • Bekerjasama dengan ahli akademik dan pensyarah lain untuk menambah baik kaedah pengajaran.
  • Menetapkan dan memberi markah tugasan, ujian dan peperiksaan.
  • Memberi sokongan kepada pelajar dan rakan sekerja lain.
  • Melibatkan diri dalam pembangunan bahan pembelajaran, menyediakan skema kerja dan menyelenggara rekod untuk memantau kemajuan, pencapaian dan kehadiran pelajar.
  • Bekerjasama dengan jabatan perancangan operasi, termasuk perancangan kerja, jadual waktu, program pengekalan pelajar, dan aktiviti kolej dan perkara-perkara pematuhan

Hanya calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.
Bagi yang berminat untuk memohon, sila email cv/resume anda termasuk sijil akademik dan gambar terbaru berukuran pasport kepada cictpenang@gmail.com

JAWATAN KOSONG PENSYARAH (BAHASA INGGERIS) - Cosmopoint College