9 Semester
PTPTN Disediakan
Ipoh, Seremban, Melaka, Kuantan dan Kuala Terengganu

9 Semester

PTPTN Disediakan

Ipoh, Seremban, Melaka, Kuantan dan Kuala Terengganu

9 Semester
PTPTN Disediakan
Ipoh, Seremban, Melaka, Kuantan dan Kuala Terengganu

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus STPM dengan minima Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) subjek dan lulus dalam Matematik;
 • Lulus STAM dengan minima Gred Jayyid dan lulus dalam Matematik;
 • Lulus Matrikulasi/Asasi dengan minima PNGK 2.00, atau setaraf dengannya;
 • Sebarang Diploma (Tahap 4, MQF) dengan minima PNGK 2.00;
 • Sebarang Diploma lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berkaitan dan lulus dalam Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus DKM/DLKM/DVM dengan minima PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan dan lulus dalam Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus dalam SPM atau setaraf dengannya, dengan minima kepujian dalam mana-mana tiga (3) subjek;
 • Sebarang kelayakan lain setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus STPM dengan minima Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua (2) subjek dan lulus dalam Matematik;
 • Lulus STAM dengan minima Gred Jayyid dan lulus dalam Matematik;
 • Lulus Matrikulasi/Asasi dengan minima PNGK 2.00, atau setaraf dengannya;
 • Sebarang Diploma (Tahap 4, MQF) dengan minima PNGK 2.00;
 • Sebarang Diploma lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berkaitan dan lulus dalam Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus DKM/DLKM/DVM dengan minima PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan dan lulus dalam Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus dalam SPM atau setaraf dengannya, dengan minima kepujian dalam mana-mana tiga (3) subjek;
 • Sebarang kelayakan lain setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

MUAT TURUN BROSUR

MAKLUMAT PROGRAM

 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Principles of Marketing
 • Quantitative Methods
 • Microeconomics
 • English for Academic Purposes
 • Management Information Systems
 • Business Accounting
 • Macroeconomics
 • Principles of Finance
 • Digital Business
 • Marketing ManagementI
 • International Business
 • Business Law
 • Financial Management
 • Human Resource Management
 • Production and Operations Management
 • Research Methods
 • Corporate Social Policy
 • Strategic Management
 • Industrial Training
 • Free Elective 1 (Year 2)
 • Elective 1 (Year 2)
 • Elective 2 (Year 2)
 • Free Elective 2 (Year 3)
 • Elective 3 (Year 3)
 • Elective 4 (Year 3)
 • Elective 5 (Year 3)
 • Elective 6 (Year 3)


 • Principles of Management
 • Organisational Behaviour
 • Principles of Marketing
 • Quantitative Methods
 • Microeconomics
 • English for Academic Purposes
 • Management Information Systems
 • Business Accounting
 • Macroeconomics
 • Principles of Finance
 • Digital Business
 • Marketing ManagementI
 • International Business
 • Business Law
 • Financial Management
 • Human Resource Management
 • Production and Operations Management
 • Research Methods
 • Corporate Social Policy
 • Strategic Management
 • Industrial Training
 • Free Elective 1 (Year 2)
 • Elective 1 (Year 2)
 • Elective 2 (Year 2)
 • Free Elective 2 (Year 3)
 • Elective 3 (Year 3)
 • Elective 4 (Year 3)
 • Elective 5 (Year 3)
 • Elective 6 (Year 3)

TESTIMONI

Cosmopoint College | Ijazah Pengurusan Perniagaan (Kepujian)