9 Semester
PTPTN Disediakan
Ipoh

9 Semester

PTPTN Disediakan

Ipoh

9 Semester
PTPTN Disediakan
Ipoh dan Seremban

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian dalam mata pelajaran berikut;
  Matematik atau 1 (satu) mata pelajaran Sains (Biologi, Kimia, Fizik, Sains Umum, Sains Gunaan); dan
  Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia);
 • GCE/O-Level atau setaraf
  Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
  Matematik atau 1 (satu) subjek Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Umum/Sains. Aplikasi); dan
  Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris);
 • Unified Examination Certificate (UEC)/Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC)
  Lulus dengan Gred B minimum dalam 3 (tiga) mata pelajaran berikut;Bahasa Inggeris, Matematik, dan 1 mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Am/Sains. Aplikasi);
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)/Sijil Kolej Komuniti (Level 3, MQF)
  Dapatkan atau lulus dan Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam 1 mata pelajaran;
  Program pengayaan (jika diperlukan);
 • Sijil lain (Tahap 3, MQF)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50;
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Lulus (tahap Maqbul);
 • Kelayakan lain yang dianggap setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian dalam mata pelajaran berikut;
  Matematik atau 1 (satu) mata pelajaran Sains (Biologi, Kimia, Fizik, Sains Umum, Sains Gunaan); dan
  Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia);
 • GCE/O-Level atau setaraf
  Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
  Matematik atau 1 (satu) subjek Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Umum/Sains. Aplikasi); dan
  Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris);
 • Unified Examination Certificate (UEC)/Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC)
  Lulus dengan Gred B minimum dalam 3 (tiga) mata pelajaran berikut;Bahasa Inggeris, Matematik, dan 1 mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Am/Sains. Aplikasi);
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)/Sijil Kolej Komuniti (Level 3, MQF)
  Dapatkan atau lulus dan Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam 1 mata pelajaran;
  Program pengayaan (jika diperlukan);
 • Sijil lain (Tahap 3, MQF)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50;
 • Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
  Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Lulus (tahap Maqbul);
 • Kelayakan lain yang dianggap setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

MAKLUMAT PROGRAM

Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

DAFTAR SEKARANG!

  Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

  Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

  DAFTAR SEKARANG!

   TESTIMONI

   Diploma In Occupational Safety & Health Malaysia | Cosmopoint College