9 Semester
PTPTN Disediakan
Ipoh

Tempoh:
9 Semester

Kampus:
Ipoh

Tempoh:
9 Semester

Bantuan Kewangan:
PTPTN Disediakan

Kampus:
Ipoh

Tempoh:
9 Semester
Kampus:
Ipoh

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan lulus Bahasa Inggeris pada peringkat SPM dan TIGA KREDIT dalam mata pelajaran* berikut:
  Matematik dan SATU mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am); dan
  Mana-mana SATU mata pelajaran lain
 • Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3/Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dalam bidang berkaitan (Nota: PPT perlu menjalankan saringan dan bimbingan khusus berkaitan bidang program untuk pelajar);
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00*;
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran*;
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul*;
 • Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat tambahan untuk iii – v: Lulus Bahasa Inggeris DAN kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan SATU Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am) pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan lulus Bahasa Inggeris pada peringkat SPM dan TIGA KREDIT dalam mata pelajaran* berikut:
  Matematik dan SATU mata pelajaran Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am); dan
  Mana-mana SATU mata pelajaran lain
 • Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3/Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dalam bidang berkaitan (Nota: PPT perlu menjalankan saringan dan bimbingan khusus berkaitan bidang program untuk pelajar);
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00*;
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran*;
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul*;
 • Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat tambahan untuk iii – v: Lulus Bahasa Inggeris DAN kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan SATU Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am) pada peringkat SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya.

MAKLUMAT PROGRAM

Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

DAFTAR SEKARANG!

Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

DAFTAR SEKARANG!

TESTIMONI

Diploma In Occupational Safety & Health Malaysia | Cosmopoint College