""

DIPLOMA

FAKULTI SENIREKA KREATIF

FAKULTI HOSPITALITI & PENGURUSAN PELANCONGAN

FAKULTI PENGURUSAN & TEKNOLOGI PERNIAGAAN

USAHASAMA UOC

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT

Matlamat program ini diperkenalkan adalah untuk melahirkan graduan-graduan berkebolehan dan memenuhi kehendak pasaran yang semakin berkembang dalam dunia professional teknologi maklumat. Graduan-graduan dari kursus ini berupaya untuk mengendalikan elemen-elemen perisian (software) dan perkakasan (hardware) di dalam industri ICT, termasuklah perkara-perkara yang berasaskan web (web-based).

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS Matematik; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam Matematik / kredit di di peringkat SPM atau;
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

*Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

DIPLOMA E-KESETIAUSAHAAN

Program ini bertujuan untuk menghasilkan calon yang berkemampuan untuk menguruskan pejabat, mengatur jadual, menguruskan rekod, memahami asas di dalam perakuanan, mahir berkomunikasi daik dari segi penulisan atau perbualan, serta mahir di dalam kemahiran teknikal seperti menaip.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN

Program ini bertujuan untuk melengkapkan graduan dengan pemahaman yang meluas tentang perniagaan dari semua aspek yang berkaitan untuk menjalankan sesebuah perniagaan. Program ini akan menyediakan mereka dengan pengetahuan tentang pengurusan perniagaan, asas kewangan di dalam perniagaan, pengurusan sumber, pengurusan pejabat, jualan, pemasaran dan bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan model perniagaan berasaskan internet yang serba moden.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS Matematik; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam Matematik / kredit di peringkat SPM atau;
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran termasuk matematik; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

DIPLOMA PERAKAUNAN

Program ini direka untuk melatih dan membentuk para pelajar dalam gabungan bidang Perniagaan, Teknologi Maklumat, Kewangan, Undang-Undang dan Perakaunan sebagai bidang teras. Para pelajar yang mengambil bidang ini akan didedahkan kepada dunia perakaunan di samping dapat menambah pengetahuan tentang ekonomi, pengurusan dan kewangan. Mereka juga boleh memperbaiki skil perniagaan dan pengurusan, serta kemahiran komunikasi dan pengendalian untuk menjadi usahawan mahupun pekerja yang kompetan.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana pelajaran; atau 
 • Lulus Sijil dalam bidang perniagaan yang telah mencapai Standard Minimum dengan PNGK minimum 2.00;atau 
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan