9 Semester
PTPTN Disediakan
Kuantan, Kuching,
Seremban dan Ipoh

9 Semester

PTPTN Disediakan

Kuantan, Kuching, Seremban dan Ipoh

9 Semester
PTPTN Disediakan
Kuantan, Kuching, Seremban dan Ipoh

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus STPM atau setaraf dengannya, dengan minima Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) subjek;
 • Lulus STAM dengan minima Gred Jayyid;
 • Lulus Matrikulasi/Asasi atau setaraf dengannya, dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma atau setaraf dengannya, dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan PNGK minima 2.50 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus DKM/DLKM/DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus STPM atau setaraf dengannya, dengan minima Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) subjek;
 • Lulus STAM dengan minima Gred Jayyid;
 • Lulus Matrikulasi/Asasi atau setaraf dengannya, dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma atau setaraf dengannya, dengan minima PNGK 2.00;
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan PNGK minima 2.50 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek;
 • Lulus DKM/DLKM/DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan dan WAJIB mengikuti program kursus intensif jangka pendek

MUAT TURUN BROSUR

MAKLUMAT PROGRAM

 • Interpersonal Communication Skills
 • Foundations of Education
 • Management and Leadership in Education
 • Sociology in Education
 • Educational Technology
 • Curriculum Development
 • Pedagogy in Education
 • Statistics in Education
 • Counseling in Education
 • Introduction to Assessment in Education
 • Learning Design
 • Classroom and Behavioral Management
 • Differentiated Instruction
 • Introduction to Learning Disabilities
 • Teacher Parent Communication
 • Classroom Research Method
 • Teaching Practicum
 • Project Paper in Education


 • Interpersonal Communication Skills
 • Foundations of Education
 • Management and Leadership in Education
 • Sociology in Education
 • Educational Technology
 • Curriculum Development
 • Pedagogy in Education
 • Statistics in Education
 • Counseling in Education
 • Introduction to Assessment in Education
 • Learning Design
 • Classroom and Behavioral Management
 • Differentiated Instruction
 • Introduction to Learning Disabilities
 • Teacher Parent Communication
 • Classroom Research Method
 • Teaching Practicum
 • Project Paper in Education

TESTIMONI

Cosmopoint College | Ijazah Pendidikan (Kepujian)