9 Semester
PTPTN Disediakan
Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuching dan Kota Kinabalu

Tempoh:
8 Semester

Kampus:
Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuching & Kota Kinabalu

Tempoh:
8 Semester

Bantuan Kewangan:
PTPTN Disediakan

Kampus:
Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuching & Kota Kinabalu

Tempoh:
8 Semester
Kampus:
Sungai Petani, Pulau Pinang, Ipoh, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuching & Kota Kinabalu

SYARAT KEMASUKAN

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana 3 mata pelajaran termasuk Matematik atau mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum Maqbul (lulus) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus SKM Tahap 3, dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus dalam mana-mana kelayakan yang setara dengan Sijil (Tahap 3, MQF ) dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya.

*Kecuali untuk CC-Sg Petani, CC-Johor Bahru, CC-Kuala Terengganu dan CC-Kota Bharu: Lulus dalam SPM (atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya) dengan sekurang-kurangnya kredit dalam sebarang 3 subjek termasuk Matematik.

Sila pastikan anda memenuhi mana-mana syarat tertera:

 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana 3 mata pelajaran termasuk Matematik atau mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum Maqbul (lulus) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus SKM Tahap 3, dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya;
  ATAU
 • Lulus dalam mana-mana kelayakan yang setara dengan Sijil (Tahap 3, MQF ) dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setaraf dengannya.

*Kecuali untuk CC-Sg Petani, CC-Johor Bahru, CC-Kuala Terengganu dan CC-Kota Bharu: Lulus dalam SPM (atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya) dengan sekurang-kurangnya kredit dalam sebarang 3 subjek termasuk Matematik.

MAKLUMAT PROGRAM

Diploma Teknologi Maklumat disasarkan untuk menghasilkan profesional ICT yang mampu menghasilkan inovasi teknologi baru. Pelajar mempelajari kemahiran pengaturcaraan dan pembangunan perisian demi untuk memenuhi keperluan industri ICT yang semakin meningkat. Program ini menerapkan aspek penting dalam pengaturcaraan sistem, antaramuka pengguna grafik, pengaturcaraan berorientasikan objek, rekabentuk pangkalan data dan pengurusan, serta analisa sistem. Pelajar akan mendapat pendedahan mengenai teknik-teknik pembangunan perisian, pembangunan aplikasi web dan bahasa pengaturcaraan seperti JAVA, C#, C++, .NET dan XML.

Program ini direka untuk menghasilkan graduan yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kemahiran, prinsip dan teknik berkaitan dengan Kejuruteraan Perisian sementara membolehkan mereka memilih amalan aplikasi yang paling bersesuaian dalam rekabentuk, pembangunan atau pengurusan perisian berdasarkan situasi tertentu. Ia juga akan membentuk profesional IT yang cerdik, rajin dan kompeten serta mampu untuk memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi Malaysia.

DAFTAR SEKARANG!

  Diploma Teknologi Maklumat disasarkan untuk menghasilkan profesional ICT yang mampu menghasilkan inovasi teknologi baru. Pelajar mempelajari kemahiran pengaturcaraan dan pembangunan perisian demi untuk memenuhi keperluan industri ICT yang semakin meningkat. Program ini menerapkan aspek penting dalam pengaturcaraan sistem, antaramuka pengguna grafik, pengaturcaraan berorientasikan objek, rekabentuk pangkalan data dan pengurusan, serta analisa sistem. Pelajar akan mendapat pendedahan mengenai teknik-teknik pembangunan perisian, pembangunan aplikasi web dan bahasa pengaturcaraan seperti JAVA, C#, C++, .NET dan XML.

  Program ini direka untuk menghasilkan graduan yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kemahiran, prinsip dan teknik berkaitan dengan Kejuruteraan Perisian sementara membolehkan mereka memilih amalan aplikasi yang paling bersesuaian dalam rekabentuk, pembangunan atau pengurusan perisian berdasarkan situasi tertentu. Ia juga akan membentuk profesional IT yang cerdik, rajin dan kompeten serta mampu untuk memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi Malaysia.

  DAFTAR SEKARANG!

   TESTIMONI

   Diploma In Information Technology Malaysia | Cosmopoint College