""

DIPLOMA

DSC_1206

DIPLOMA E-KESETIAUSAHAAN

DIPLOMA MULTIMEDIA

FAKULTI HOSPITALITI & PENGURUSAN PELANCONGAN

E-KESETIAUSAHAAN

Program ini bertujuan untuk menghasilkan calon yang berkemampuan untuk menguruskan pejabat, mengatur jadual, menguruskan rekod, memahami asas di dalam perakuanan, mahir berkomunikasi daik dari segi penulisan atau perbualan, serta mahir di dalam kemahiran teknikal seperti menaip.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.
PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

PENGURUSAN PELANCONGAN

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar dengan pelbagai segmen di dalam industri hospitaliti, menerangkan maksud segmen tersebut dan peranannya di dalam industri pelancongan. Mata pelajaran yang diperkenalkan juga memberi gambaran jelas tentang laluan kerjaya dan peluang pembangunan pelajar apabila menceburi bidang hospitaliti.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
  Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam 3 mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (CGPA 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Maqbul; atau

 • Lulus SKM (Tahap 3) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran;

 • Lulus Sijil (Tahap 3,MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

PENGURUSAN PERNIAGAAN

Program ini bertujuan untuk melengkapkan graduan dengan pemahaman yang meluas tentang perniagaan dari semua aspek yang berkaitan untuk menjalankan sesebuah perniagaan. Program ini akan menyediakan mereka dengan pengetahuan tentang pengurusan perniagaan, asas kewangan di dalam perniagaan, pengurusan sumber, pengurusan pejabat, jualan, pemasaran dan bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan model perniagaan berasaskan internet yang serba moden.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS Matematik; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam Matematik / kredit di peringkat SPM atau;

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran termasuk matematik; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

SENIREKA GRAFIK

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan tentang grafik dan komunikasi visual serta mengembangkan kreativiti pelajar melalui penggunaan alatan dan teknik-teknik grafik yang intensif. Selain itu, ia juga menerapkan dalam diri pelajar untuk menghargai setiap cabaran dan pendekatan yang digunakan di dalam persekitaran yang berbeza serta memberi panduan kepada pelajar dalam mengendalikan proses rekabentuk yang kreatif.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS mata pelajaran seni / lukisan kejuruteraan; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Lulus temuduga ujian dan lukisan.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

APLIKASI MULTIMEDIA

Program ini melengkapkan pelajar dengan perkara-perkara asas tentang multimedia, memberikan kepada mereka kemahiran teknikal yang diperlukan di dalam menghuraikan masalah-masalah kreatif dan menggabungkan penemuan tersebut di dalam kehidupan komersial seharian.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS mata pelajaran seni / lukisan kejuruteraan; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Matlamat program ini diperkenalkan adalah untuk melahirkan graduan-graduan berkebolehan dan memenuhi kehendak pasaran yang semakin berkembang dalam dunia professional teknologi maklumat. Graduan-graduan dari kursus ini berupaya untuk mengendalikan elemen-elemen perisian (software) dan perkakasan (hardware) di dalam industri ICT, termasuklah perkara-perkara yang berasaskan web (web-based).

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS Matematik; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam Matematik / kredit di di peringkat SPM atau;

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

SENI KULINARI

Program ini mensasarkan untuk memberikan pelajar asas dalam kemahiran kulinari yang boleh digunapakai dalam berbagai jawatan di dalam bidang ini terutama dalam industri hospitaliti & perkhidmatan makanan. Ia juga menyiapkan pelajar untuk mempunyai menggunakan pendekatan dan sikap yang profesional.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari mana-mana IPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

SENI PASTRI

Program ini membina kemahiran asas dalam kompenen pembakaran dan memahami secara mendalam aspek teori yang menggariskan kompetensi di dalam bidang tersebut serta menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh tentang seni pastri dan bakeri serta mengkhusus di dalam operasi kulinari.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kredit dalam tiga (3) kredit mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang Perniagaan yang telah mencapai Standard Minimum dengan PNGK minimum 2.00; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau

 • Sijil dalam bidang berkaitan dari Politeknik; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

PERAKAUNAN

Program ini direka untuk melatih dan membentuk para pelajar dalam gabungan bidang Perniagaan, Teknologi Maklumat, Kewangan, Undang-Undang dan Perakaunan sebagai bidang teras. Para pelajar yang mengambil bidang ini akan didedahkan kepada dunia perakaunan di samping dapat menambah pengetahuan tentang ekonomi, pengurusan dan kewangan. Mereka juga boleh memperbaiki skil perniagaan dan pengurusan, serta kemahiran komunikasi dan pengendalian untuk menjadi usahawan mahupun pekerja yang kompetan.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang perniagaan yang telah mencapai Standard Minimum dengan PNGK minimum 2.00;atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan

PENGURUSAN HOTEL

Program ini menawarkan kemahiran praktikal untuk menyediakan graduan yang kompeten dalam kemahiran perkhidmatan, penginapan, hotel dan perniagaan restoran.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari mana-mana IPT; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang- kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

 • Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Teknologi Maklumat

diploma e-perniagaan

diploma e-perniagaan

Diploma E-Kesetiausahaan

Diploma Pengurusan Perniagaan

diploma perakaunan