""

Diploma Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

(Usahasama UOC)

MATLAMAT PROGRAM

Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

PROSPEK KERJAYA

1. Pelajar Akan Dilengkapkan Dengan Baik Untuk Mencari Kerjaya Seperti:

 • Safety & Health Officers
 • Supervisor/Executives
 • Site Safety Supervisor
 • Industrial Hygiene technicians
 • Authorized Gas Testers

2. Pelajar akan mendapat pekerjaan dalam organisasi seperti: 

 • Heavy Industry manufacturing plants
 • Oil & gas facilities
 • Chemical factories
 • Production plants
 • Training institutes
 • Construction firms

SYARAT KEMASUKAN

Semua pemohon, kecuali mereka yang mempunyai kelayakan ijazah dalam bidang seni atau kemanusiaan, mesti lulus dan mencapai minimum perkara berikut:

 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian dalam mata pelajaran berikut;
 • Matematik atau 1 (satu) mata pelajaran Sains (Biologi, Kimia, Fizik, Sains Umum, Sains Gunaan); dan
 • Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Malaysia); atau

2. GCE / O-Level atau setaraf

 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik atau 1 (satu) subjek Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Umum / Sains. Aplikasi); dan
 • Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris); atau

3. Unified Examination Certificate (UEC) / Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC)

 • Lulus dengan Gred B minimum dalam 3 (tiga) mata pelajaran berikut;Bahasa Inggeris, Matematik, dan 1 mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Am / Sains. Aplikasi);

4. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Sijil Kolej Komuniti (Level 3, MQF)

 • Dapatkan atau lulus dan Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam 1 mata pelajaran;
 • Program pengayaan (jika diperlukan);

5. Sijil lain (Tahap 3, MQF)

 • Lulus dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

6. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;

7. Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Lulus (tahap Maqbul);

8. Kelayakan lain yang dianggap setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Muat Turun Brosur

SUBJEK UTAMA

 • Advanced PC Competency
 • Bahasa Kebangsaan
 • Basic Academic Reading and Writing
 • Computing Mathematics
 • Contemporary Business
 • Creative Web Design
 • Critical and Creative Thinking
 • Data Communication and Networking
 • Database Concepts
 • Database Fundamentals
 • Database Management System
 • Drama and Role Play in English
 • Effective Communication Skills/Principles of Moral & Ethics/Bahasa Kebangsaan A**
 • Elementary Analysis
 • Essentials of Business Communication Skills
 • Family Institution / The Precepts of Islam / Creative & Problem Solving
 • Fundamentals of Programming
 • Fundamentals of Networking
 • Industrial Training
 • Interface Design
 • Introduction to E-Business
 • Introduction to Information Technology
 • Islamic Studies/Moral Studies
 • Java Programming
 • Malaysian Studies
 • PC Competency
 • Principles of Software Engineering
 • Project
 • Reading, Vocabulary & Grammar
 • System Analysis and Design
 • Visual Programming
 • Web Application Development Using .NET
 • Web Application Development Using Java
 • Web Application Programming
 • Web Essentials
Tempoh Semester

9 semester

×