""

DIPLOMA

FAKULTI SENIREKA KREATIF

FAKULTI HOSPITALITI & PENGURUSAN PELANCONGAN

FAKULTI TEKNOLOGI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN

USAHASAMA UOC

DIPLOMA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Pelajar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpotensi sambil memperluas kemahiran mereka untuk memenuhi permintaan industri OSH yang semakin meningkat. Mata pelajaran yang diliputi akan merangkumi keperluan keselamatan, peraturan kesihatan, dan penggunaan peralatan yang tepat, penilaian risiko pengiktirafan bahaya keselamatan, sistem keselamatan dan kemahiran pengurusan pasukan.

Lulusan program ini sangat dicari untuk memenuhi keperluan bakat dalam pelbagai industri pembuatan, pembinaan dan industri berat.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

Semua pemohon, kecuali mereka yang mempunyai kelayakan ijazah dalam bidang seni atau kemanusiaan, mesti lulus dan mencapai minimum perkara berikut:

 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian dalam mata pelajaran berikut;

 • Matematik atau 1 (satu) mata pelajaran Sains (Biologi, Kimia, Fizik, Sains Umum, Sains Gunaan); dan

 • Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Inggeris dan / atau Bahasa Malaysia); atau

2. GCE / O-Level atau setaraf

 • Lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dan dapatkan 3 (tiga) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik atau 1 (satu) subjek Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Umum / Sains. Aplikasi); dan

 • Mana-mana 2 (dua) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris); atau

3. Unified Examination Certificate (UEC) / Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC)

 • Lulus dengan Gred B minimum dalam 3 (tiga) mata pelajaran berikut;

  Bahasa Inggeris, Matematik, dan 1 mata pelajaran Sains (Biologi / Fizik / Kimia / Am / Sains. Aplikasi);

4. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Sijil Kolej Komuniti (Level 3, MQF)

 • Dapatkan atau lulus dan Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam 1 mata pelajaran;

 • Program pengayaan (jika diperlukan);

5. Sijil lain (Tahap 3, MQF)

 • Lulus dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

6. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.00) dalam 1 mata pelajaran;

7. Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Lulus (tahap Maqbul);

8. Kelayakan lain yang dianggap setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Diploma Psikologi

DIPLOMA PSIKOLOGI

Program ini dirancang untuk graduan untuk dilatih secara profesional dalam teori, pengetahuan, kemahiran dan kaedah dalam psikologi.

Graduan akan bersedia untuk bekerja di agensi kebajikan, pusat pemulihan, pusat komuniti, organisasi pemerintah, organisasi NGO dan syarikat sektor swasta. Lulusan dilatih untuk menjadi progresif, inovatif, kreatif dan cekap dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan pengurusan pesakit atau pelanggan. Lulusan juga diharapkan dapat memahami dan menunjukkan kepekaan dan tanggungjawab terhadap agama, masyarakat, budaya dan persekitaran dengan prinsip etika dan tatakelakuan profesional profesion psikologi.

Objektif program adalah untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip minda dan tingkah laku manusia dan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menangani manusia, tingkah laku & emosi yang diajar dan meningkatkan potensi manusia di komuniti atau tempat kerja.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

Syarat kemasukan program tersebut, pemohon mesti memenuhi salah satu syarat berikut:

 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik dan Sains; ATAU

2. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya dengan minimum Gred C dalam 1 mata pelajaran dan Lulus Matematik dan Sains di peringkat SPM; ATAU

3. Unified Examination Certificate (UEC) / Sijil Peperiksaan Bersatu 

 • Lulus dengan Gred B minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains; ATAU

4. O-Level

 • Lulus dengan Gred C minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains; ATAU

5. Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Lulus tahap Maqbul dan lulus Matematik dan Sains dalam SPM; ATAU

6. Sijil lain (Tahap 3, MQF)

 • Lulus sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

7. Kelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat Universiti atau pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Diploma Psikologi

×