""

Diploma Psikologi (Usahasama UOC)

MATLAMAT PROGRAM

Program ini dirancang untuk graduan untuk dilatih secara profesional dalam teori, pengetahuan, kemahiran dan kaedah dalam psikologi.

Graduan akan bersedia untuk bekerja di agensi kebajikan, pusat pemulihan, pusat komuniti, organisasi pemerintah, organisasi NGO dan syarikat sektor swasta. Lulusan dilatih untuk menjadi progresif, inovatif, kreatif dan cekap dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan pengurusan pesakit atau pelanggan. Lulusan juga diharapkan dapat memahami dan menunjukkan kepekaan dan tanggungjawab terhadap agama, masyarakat, budaya dan persekitaran dengan prinsip etika dan tatakelakuan profesional profesion psikologi.

Objektif program adalah untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip minda dan tingkah laku manusia dan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam menangani manusia, tingkah laku & emosi yang diajar dan meningkatkan potensi manusia di komuniti atau tempat kerja.

PROSPEK KERJAYA

 • Pembantu Psikologi
 • Pembantu Kerja Sosial
 • Motivator
 • Pembantu penyelidik
 • Pegawai Kebajikan dan Pemulihan
 • Pegawai Perhubungan Awam
 • Personel Pembangunan Sumber Manusia
 • Pegawai Pentadbiran

* Dengan pengajian lanjutan & latihan lanjutan, lulusan akan layak menjadi Psikologi, Terapis, Kaunselor Profesional, Perunding dan Jurulatih Korporat Bertauliah.

SYARAT KEMASUKAN

 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik dan Sains; ATAU

2. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya dengan minimum Gred C dalam 1 mata pelajaran dan Lulus Matematik dan Sains di peringkat SPM; ATAU

3. Unified Examination Certificate (UEC)

 • Lulus dengan Gred B minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains; ATAU

4. O-Level

 • Lulus dengan Gred C minimum dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Sains; ATAU

5. Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Dapatkan tahap Maqbul dan lulus dalam Matematik dan Sains dalam SPM; ATAU

6. Lain-lain Sijil (Level 3, MQF)

 • Lulus sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

7.  Kelayakan, pengalaman dan keperluan lain yang relevan atau setara yang diterima oleh Senat Universiti atau pihak berkuasa yang berwibawa di Malaysia

Muat Turun Brosur

SUBJEK UTAMA

Tahun Pertama

 • Introduction to Psychology
 • Social Psychology
 • Fundamental English I and II
 • Introduction to IT and Application
 • Lifespan development
 • Communication and Persuasion
 • Pengajian Malaysia 2
 • Motivations and Emotions
 • Personality
 • Elementary Statistics
 • Young Mercy 1
 • Entrepreneuship

Semester Ke-2

 • Childhood and Adolescence Development
 • Cross Cultural Psychology
 • Behaviour and the Brain
 • Research Methods in Social Science
 • Abnormal Psychology
 • Industrial and Organizational Psychology
 • Cognitive Psychology
 • Psychological Testing and Evaluation
 • Health Psychology
 • Introduction to Behavioural Analysis
 • Educational Psychology
 • Elective I
 • Perlembagaan dan Masyarakat
 • Young Mercy 2

Tahun Ke-3

 • Issue and Ethics in the Helping Profession
 • Principles of Counselling
 • Behaviour Modification and Intervention
 • Internship
 • Elective II

KURSUS ELEKTIF (HANYA PILIH 2 KURSUS)

 • Introduction to Criminology
 • Introduction to Occupational and Safety Health
 • Consumer Behaviour
Tempoh Semester

2 Tahun 6 Bulan

×