""

DIPLOMA

FAKULTI SENIREKA KREATIF

FAKULTI HOSPITALITI & PENGURUSAN PELANCONGAN

FAKULTI TEKNOLOGI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN

USAHASAMA UOC

 

DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar dengan pelbagai segmen di dalam industri hospitaliti, menerangkan maksud segmen tersebut dan peranannya di dalam industri pelancongan. Mata pelajaran yang diperkenalkan juga memberi gambaran jelas tentang laluan kerjaya dan peluang pembangunan pelajar apabila menceburi bidang hospitaliti.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 • Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam 3 mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (CGPA 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Maqbul; atau
 • Lulus SKM (Tahap 3) dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran;
 • Lulus Sijil (Tahap 3,MQF) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Hotel

Diploma Seni Kulinari

Diploma Seni Pastri

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (Usahasama Unitar)

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL

Program ini menawarkan kemahiran praktikal untuk menyediakan graduan yang kompeten dalam kemahiran perkhidmatan, penginapan, hotel dan perniagaan restoran.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau 
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari mana-mana IPT; atau 
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang- kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau 
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Hotel

Diploma Seni Kulinari

Diploma Seni Pastri

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (Usahasama Unitar)

DIPLOMA SENI KULINARI

Program ini mensasarkan untuk memberikan pelajar asas dalam kemahiran kulinari yang boleh digunapakai dalam berbagai jawatan di dalam bidang ini terutama dalam industri hospitaliti & perkhidmatan makanan. Ia juga menyiapkan pelajar untuk mempunyai menggunakan pendekatan dan sikap yang profesional.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; atau
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dari mana-mana IPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Hotel

Diploma Seni Kulinari

Diploma Seni Pastri

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (Usahasama Unitar)

DIPLOMA SENI PASTRI

Program ini membina kemahiran asas dalam kompenen pembakaran dan memahami secara mendalam aspek teori yang menggariskan kompetensi di dalam bidang tersebut serta menyediakan pelajar dengan asas yang kukuh tentang seni pastri dan bakeri serta mengkhusus di dalam operasi kulinari.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kredit dalam tiga (3) kredit mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang Perniagaan yang telah mencapai Standard Minimum dengan PNGK minimum 2.00; atau 
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran; atau 
 • Sijil dalam bidang berkaitan dari Politeknik; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Hotel

Diploma Seni Kulinari

Diploma Seni Pastri

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (Usahasama Unitar)

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (USAHASAMA UNITAR)

Diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak menyediakan para pelajar dengan pengetahuan yang baik dalam bidang-bidang pembelajaran awal kanak-kanak. Di peringkat kebangsaan, terdapat keperluan untuk menghasilkan siswazah yang kompeten dalam pengetahuan dan kemahiran serta memiliki rasa profesionalisme dan integriti yang tinggi. Program ini membuka peluang kepada calon yang melihat masa depan mereka dalam laluan untuk menjadi pekerja berpengetahuan melalui tahap pengajian yang lebih tinggi dan menyumbang kepada pertumbuhan percepatan yang membawa kepada negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana subjek; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan Gred Maqbul minimum; ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam ‘Pengasuhan Awai Kanak-Kanak / Prasekolah / Penjagaan Anak Awal Kanak-Kanak / Pra Sekolah’ dan lulus SPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya satu (1) kredit dalam mana-mana subjek; ATAU
 • Lulus BTEC Level 3 dan lulus SPM atau setara, dengan sekurang-kurangnya satu (1) kredit dalam mata pelajaran apa pun; ATAU Lulus Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak atau yang bersamaan; ATAU
 • Sebarang Sijil yang diiktiraf atau yang setaraf dengannya. SYARAT TAMBAHAN
 • Lulus TOEFL dengan skor minimum 500 mata atau skor 5.0 dalam IELTS untuk pelajar antarabangsa (atau yang setara). Sekiranya calon tidak memenuhi syarat-syarat ini, Universiti harus menawarkan kursus dalam ‘Kemahiran Bahasa Inggeris’ untuk memastikan penguasaan bahasa pelajar mencukupi untuk keseluruhan program. Latihan ini akan dianjurkan melalui proses penilaian.
PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Hotel

Diploma Seni Kulinari

Diploma Seni Pastri

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (Usahasama Unitar)

×