""

DIPLOMA

FAKULTI SENIREKA KREATIF

FAKULTI HOSPITALITI & PENGURUSAN PELANCONGAN

FAKULTI PENGURUSAN & TEKNOLOGI PERNIAGAAN

USAHASAMA UOC

 

DIPLOMA APLIKASI MULTIMEDIA

Program ini melengkapkan pelajar dengan perkara-perkara asas tentang multimedia, memberikan kepada mereka kemahiran teknikal yang diperlukan di dalam menghuraikan masalah-masalah kreatif dan menggabungkan penemuan tersebut di dalam kehidupan komersial seharian.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS mata pelajaran seni / lukisan kejuruteraan; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Aplikasi Multimedia

Diploma Senireka Grafik

DIPLOMA  SENIREKA GRAFIK

Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan tentang grafik dan komunikasi visual serta mengembangkan kreativiti pelajar melalui penggunaan alatan dan teknik-teknik grafik yang intensif. Selain itu, ia juga menerapkan dalam diri pelajar untuk menghargai setiap cabaran dan pendekatan yang digunakan di dalam persekitaran yang berbeza serta memberi panduan kepada pelajar dalam mengendalikan proses rekabentuk yang kreatif.

SYARAT KELAYAKAN MASUK MINIMA

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan mendapat kepujian tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan LULUS mata pelajaran seni / lukisan kejuruteraan; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara sekurang-kurangnya mendapat Gred C (PNGK 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau;
 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mana-mana 3 mata pelajaran; atau
 • Lulus Sijil dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Lulus temuduga ujian dan lukisan.
 • *Syarat kelayakan masuk adalah tertakluk kepada kelulusan dari KPT untuk kampus yang berkenaan.

PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma Aplikasi Multimedia

Diploma Senireka Grafik

×