Jawatan Kosong Pegawai Penilai / Pegawai Pengesah Dalaman

JAWATAN KOSONG PEGAWAI PENILAI / PEGAWAI PENGESAH DALAMAN

JAWATAN Pegawai Penilai / Pegawai Pengesah Dalaman
JENIS JAWATAN Kontrak
GAJI RM 1500 – RM 3000
KELAYAKAN Memiliki Sijil Kemahiran Tahap 3 (Penyeliaan Pengurusan Pejabat) / DKM (Pengurusan Perniagaan/Pengurusan Pentadbiran)
KEPERLUAN JAWATAN
 • Memiliki Sijil Kursus Induksi PP/PPD/PPP
 • Memiliki Sijil VTO
PENERANGAN JAWATAN

Pegawai Penilai

 • Merangka prosedur latihan dan penilaian latihan bersama PPD;
 • Menjelaskan kepada calon tentang objektif, keperluan latihan dan penilaian keterampilan berdasarkan NOSS terkini;
 • Pengajaran dan penilaian pelatih:
  1. PP dengan kelayakan SKM/DKM/DLKM boleh mengajar dan menilai pelatih untuk sebahagian atau semua CU dengan kebolehpercayaan, telus dan sahih.
  2. PP dengan kelayakan PC boleh mengajar dan menilai pelatih untuk CU berkaitan sahaja dengan kebolehpercayaan, telus dan sahih.
 • Membimbing calon dalam penyediaan rekod bukti keterampilan
 • Memantau perkembangan prestasi dan membimbing pelatih pada setia keterampilan;
 • Melaksana keperluan pendaftaran dan persijilan melalui system yang ditetapkan.
 • Menyelia dan membimbing Tenaga Pengajar.

Pegawai Pengesah Dalaman

 • Mengurus, memantau dan mengawalselia pelaksanaan latihan Panduan Permohonan Personel Pusat Bertauliah,Pusat Latihan Dan Syarikat SLDN kemahiran di dalam kelompok sektor kemahirannya;
 • Merangka prosedur dan dokumen pelaksanaan latihan kemahiran di Pusat Bertauliah;
 • Mengawal dan memantau sistem jaminan mutu latihan dan penilaian dalaman mengikut kehendak NOSS terkini; dan
 • Memastikan penilaian dijalankan secara seragam dan sempurna mengikut kehendak NOSS dan apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan.